Overnatting

Oversikt over innkvartering

Oversikt over innkvartering vil du finne HER. (Oversikten for 2024 blir lagt ut ca. 3 uker før turneringen.)

Før deres avreise til vårens vakreste eventyr ber vi dere å lese vårt overnattingsreglement HER

Alle spillere/ledere/foreldre som betaler for deltakerkort tilbys overnatting på en av distriktets skoler.

Alle lag fra samme klubb blir innkvartert på samme skole. På grunn av begrenset kapasitet kan det være nødvendig å plassere to lag fra samme klubb i samme klasserom og flere lag i samme gymsal. Gutter- og jentelag blir ikke plassert i samme rom/sal.

Innkvartering på skolene er ikke mulig før kl.17.00. NB! IKKE GÅ INN PÅ SKOLEN
FØR KL. 17.00 PGA SKOLEFRITIDSORDNING OG RENHOLD.

Vi ber laglederne å kontakte våre skolevakter ved vaktrommet for å få tildelt rom, og ikke velg rommene på egen hånd. I tillegg ber vi om at kun laglederen kommer inn i skolen for å få tildelt rom, mens spillerne venter utenfor skolen. Dette tiltaket bidrar til en smidig og stressfri innkvartering både for skolevaktene og lagene.

På grunn av skolens branninstrukser må alle lag fylle ut et skjema med oversikt over spillere/leder/foreldre som skal overnatte ved skolen. Listen må være korrekt i forhold til hvem som sover i hvilket rom. Klikk her for å åpne/laste ned skjemaet for ROMLISTE

Per lag signerer en leder kontrakt før rommet tildeles. Lagleder er ansvarlig til å følge branninstrukser og laget har erstatningsansvar for eventuelle ødeleggelser. Evt. krav ettersendes.

Det kreves at det alltid bor minst 1-en lagleder sammen med laget på klasserom. Det må også alltid være 1-en voksen til stede mens laget er på overnattingsstedet.

På skolene blir dere forlagt i klasserom eller i gymsal, dere må selv medbringe
sovepose og liggeunderlag. Kun de rommene/saler/områder som er tildelt på forhånd skal benyttes.

MERK! Plass per spiller/leder/foreldre beregnes ut fra madrassbredde 70-97 cm. 
Madrasser med en bredde fra 140 cm er i utgangspunktet ikke tillatt grunnet
begrenset plass, men kan godtas hvis to personer ligger på én madrass.

Vi ber at laglederen tar bilde av klasserommet før det blir flyttet på pulter og stoler, klasserommene skal være slik de var ved ankomst! Det er døgnkontinuerlig vakt på alle skoler. Arrangør er ikke ansvarlig for verdisaker. ALLE LAG MÅ SJEKKE UT AV SKOLENE FØR KL. 14.00 PÅ SØNDAG. Det er ikke mulig å oppbevare bagasje på skolene etter kl. 14.00.

Når dere forlater overnattingsstedet, skal det være i den stand man selv ønsker å
finne den.

Det er ikke anledning til å benytte dusjer på alle skoler pga. for liten kapasitet på
varmtvann, eller at de ikke har dusjer. Vi henstiller å benytte seg av dusjene i Håkonshall, Kristins hall og Ungdomshallen; de har stor kapasitet! NB! Hallene er kun åpen når det foregår kamper. De som bor på Jørstadmoen skole benytter dusjene i Jorekstadhallen og de som bor på Søre Ål barneskole benytter Skogenhallen.


VI HAR BEGRENSET PARKERINGSMULIGHETER VED HALLENE OG SKOLER OG OPPFORDRER DERE TIL Å BENYTTE DERE AV BALDUS BUSSENE. DE TAR DERE TRYGT FREM MELLOM ALLE ARENAER OG SKOLER!


Baldus bussene stopper i nærheten av skolene. Informasjon om bussruter vil bli gjort
tilgjengelig på nettsiden og på skolene.DET ER FORBUDT Å PARKERE PÅ SKOLEGÅRDENE OG INNKJØRINGER! Anleggene skal i sin helhet være en bilfri sone, dette er nødvendig med tanke på deres og deltakernes sikkerhet ved brann eller andre hendelser. Bilister henvises til parkeringsplassene ved skolene. DET ER FORBUDT Å PARKERE/OVERNATTE MED BOBILER PÅ SKOLENS PARKERINGSPLASSER ELLER OMRÅDE, VENNLIGST BRUK BYENS CAMPINGPLASSER!

Følgende skoler benyttes under Baldus Cup 2024:
Gausdal VGS
Hammartun barneskole
Jørstadmoen skole
Nordre Ål skole
Lillehammer VGS avd. Nord
Lillehammer læringssenter
Røyslimoen barneskole
Smestad ungdomsskole
Søre Ål barneskole
Åretta ungdomsskole
Øyer ungdomsskole

Send ei melding
0 of 600 max characters

Ivar Rokseth

Samarbeidspartnere

Copyright © 2023 All Rights Reserved Baldus Cup | Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
chevron-down